De Rijsoordse Molen

17883533_724151577756314_8132492252108429556_nKorenmolen de Kersenboom ( in de volksmond De Rezoordse Molen genaamd), is een zogenoemde Grondzeiler (Rijksmonument) gebouwd in het jaar 1822. De molen is verplaatst en gerestaureerd in de periode 1991-1993 en heden ten dage regelmatig in gebruik voor het malen van Tarwe en Spelt op vrijwillige basis.

U bent van harte welkom de molen te bezoeken als de molen draait. U kunt dan uiteraard ook terecht voor het kopen van onze Meelproducten.

Panel 2

Historie

De eerste steen voor de bouw van deze ronde stenen korenmolen aan de Waaldijk werd gelegd op 16 maart 1822 door Arie Karsseboom. Opdrachtgever voor de bouw was Jan van der Ven. Nog vóórdat de molen in bedrijf was gesteld (23 juli 1822), had de opdrachtgever deze al doorverkocht aan Gerrit Dijksman de Kool.

13891910_590449801126493_1323592104623447548_n oud eigenaarGerrit Dijksman de Kool was afkomstig van stadskorenmolen Den Haas te Rotterdam. De familie De Kool maalde vervolgens generaties lang met twee koppel 15der stenen graan tot meel voor mens en dier in Rijsoord.
Na 1955 werd de activiteit geleidelijk minder door toenemende concurrentie van meelfabrieken en de molen raakte langzaam maar zeker in verval. Molenaar Job de Kool, die tot op hoge leeftijd met de molen samen met zijn zoons Gerrit en Reinier heeft gemalen, overleed 6 februari 1957 op 80-jarige leeftijd.

Nog kort voor zijn overlijden was door de provincie Zuid-Holland een restauratiesubsidie toegezegd, maar de restauratie werd nooit uitgevoerd, sterker nog: er werd een sloopvergunning aangevraagd. Die vergunning hing samen met een uitstekend bod dat men op de grond van de reeds buiten gebruik zijnde molen had gekregen. De grond was in feite een eersteklas bouwlocatie voor een bungalow aan de schilderachtige Waal.

19260545_762625487242256_2489015919147364330_n

De molen werd vervolgens door Gerrit de Kool verkocht aan de Ridderkerkse apotheker Timmers. Deze liet uiteindelijk aan het water een grote bungalow bouwen maar handhaafde, ondanks de nog steeds geldige sloopvergunning, toch de molen. Pakhuis en molenaarswoning bleven eigendom van familie De Kool. In dit pakhuis werd door middel van een elektrisch aangedreven koppel nog zo nu en dan voedergraan gemalen door Gerrit de Kool en tijdelijk ook door de familie Kranendonk, een oud Ridderkerks molenaarsgeslacht.

In 1961 liet Timmers de molen uitwendig restaureren door molenmakerij Dirkse uit Mijnsheerenland. De familie Timmers had plannen om de molen in te richten als artsenpraktijk, maar dit uiteindelijk varen. In 1967 werd de molen ingericht tot boetiek, een gebeurtenis die toentertijd ook in de pers aandacht kreeg. Helaas ging deze bestemmingsverandering gepaard met het uitslopen van beide koppels stenen.

Vrij snel daarna werd de uitgesloopte maar uitwendig in goede staat verkerende molen verkocht aan de Zwijndrechtse houthandelaar Visser. Na diens overlijden werd zijn vrouw eigenaresse. De familie Visser heeft verder zo goed mogelijk voor de molen gezorgd.
In de jaren ’70 heeft er nog een kleine opknapbeurt aan de molen plaatsgevonden met behulp van vrijwilligers die met medewerking van de eigenaar het verval nog probeerde te keren. Het wiekenkruis werd zo nu en dan in een andere stand gezet, maar draaide nooit. In 1985 ging het mis toen een end van de buitenroede afbrak vanwege de slechte staat. Hierbij raakte helaas de gietijzeren bovenas onherstelbaar beschadigd. In ditzelfde jaar werd vervolgens het gehele wiekenkruis verwijderd. Zo zou de onttakelde en vervallen molen, ingebouwd en ingegroeid, met gekraakte askop enige jaren staan wachten op betere tijden.

Vrij snel na de onttakeling komen besprekingen over restauratie moeizaam op gang en er moest heel wat worden ondernomen om de problemen en weerstanden te overwinnen.

De op 5 september 1988 opgerichte Stichting De Rijsoordse Molen werkt uiteindelijk achter de schermen om de molen een nieuwe en betere toekomst te geven, wat na een periode van lange adem uiteindelijk ook lukte. De stichting stelde zich ten doel de molen te verwerven, verplaatsen, restaureren en exploiteren. In 1990 werd de stichting eigenaar van de molen.

Op 12 januari 1991 kwam de verplaatsing tot stand, een op alle fronten ingrijpende onderneming, omdat niet iedereen in Rijsoord in eerste instantie overtuigd was van de noodzaak ervan.
De molen werd van zijn fundering losgehaald, op een betonnen voet geplaatst en met een dieplader gereden naar zijn nieuwe stek aan de andere kant van De Waal, schuin tegenover de oorspronkelijke standplaats.
Vervolgens is de molen in fasen geheel door molenmakerij Herrewijnen gerestaureerd en op 2 oktober 1993 werd de molen officieel geopend door gedeputeerde mw. I. Gunther. De molen werd van 1993 tot en met 2008 regelmatig in bedrijf gesteld door wijlen molenaar Jaap Dekker, welke vele tonnen volkorentarwemeel met de molen heeft gemalen.

De molen is anno 2018 regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf voor het malen van spelt en tarwe. Een elektromotor is er niet: er wordt uitsluitend gemalen op windkracht”.

De molenaars die op dit moment met de molen draaien  / malen zijn Wim van Bruggen, Heline van Daalen en Tom Blaak .

Panel 3

Produkten

 

19657271_772821592889312_1860620652691426309_n

In onze molen zijn diverse producten te koop:

Verkrijgbaar zijn de volgende producten:

  • Volkorentarwemeel – Volkorenspeltmeel – Volkorenroggemeel – Tarwebloem – Speltbloem – Pannenkoekenmix – Walnoot-Caramel Cakemix – Molenaars Cakemix  – Cranberry Cakemix – Framboos Witte Chocolade cakemix, Peer Speculaas Cakemix, Rijsoordse Molenkoekmix en diverse Specerijen.

 

Daarnaast leveren wij onze Pannenkoekenmix aan de winkels van onze ambachtelijke Bakker van der Waal en leveren wij aan deze Bakkerij ook Volkorentarwemeel om        (h)eerlijke broden en koeken te maken voor hun winkels in Ridderkerk, H.I. Ambacht en Alblasserdam.

Ook leveren wij onze Tarwebloem aan Hofstede de Paradijshoeve aan de Oostmolendijk te Ridderkerk.

10985501_389048144599994_419520002899041603_n vd Waal

Panel 5

Vrienden van de molen

Wilt u de molen steunen? Uw steun is meer dan welkom!

Stichting De Rijsoordse Molen is de eigenaar van de molen. De stichting is opgericht in 1988 door een aantal enthousiaste molenvrienden die het niet konden aanzien dat de eens zo trotse molen stond weg te kwijnen in een tuin aan de Waaldijk, te midden van steeds hoger wordende begroeiing en steeds verder opdringende bebouwing. Een restauratie ter plaatse werd niet meer zinvol geacht vanwege onvoldoende windvang.

In de optiek van de Stichting zou er alleen van een zinvol behoud van de molen sprake kunnen zijn als de molen verplaatst werd naar een locatie met wel voldoende windvang. In dat geval kon de molen gerestaureerd worden tot een maalvaardig werktuig ten dienste van zowel praktische (meelproductie) als educatieve doeleinden.

De verplaatsing naar de huidige locatie aan de Waalweg is in 1991 gerealiseerd waarna de restauratie kon beginnen. De daarvoor benodigde gelden werden bijeengebracht door subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente en verder door burgers en bedrijfsleven. In Oktober 1993 is de geheel maalvaardige, gerestaureerde molen weer in bedrijf gesteld.

Vanaf dat ogenblik maalt de molen regelmatig meel voor bakker Van der Waal en voor particulieren. Op afspraak worden er rondleidingen voor schoolklassen en andere groepen gehouden en menig bruidspaar heeft in en om de molen foto’s gemaakt.

Om dit alles mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van donaties. Wil u een donatie doen? Dat kan op rekening NL27RABO0385455550.

Uw donatie is nu meer dan welkom omdat de subsidies in de toekomst niet meer toereikend zullen zijn om de molen in goede conditie te houden. Bovendien wordt de eigen bijdrage in het onderhoud in de toekomst groter. De jaarlijkse premie voor brand- en stormschade moet geheel uit eigen middelen worden betaald.

Onze Stichting is door de belastingdienst op de ANBI-lijst geplaatst zodat, voor zover van toepassing uw donatie als gift opgevoerd mag worden op uw aangifte Inkomstenbelasting.

Namens het bestuur van de Rijsoordse Molen danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.